Projekt: RPOP.02.01.02-16-0014/19

ProCalculate realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Rozwój firmy „Procalculate” poprzez innowacyjne rozwiązanie usprawniające procesy biznesowe wewnątrz firmy

Celem projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa z jednoczesnym zapewnieniem jego rozwoju, poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie.

Efektem realizacji projektu jest wdrożenie systemu, jako pionierskiego i autorskiego rozwiązania, które zrewolucjonizuje sposób zarządzania przedsiębiorstwem wpływając w znaczący sposób na efektywność firmy.

Wartość projektu: 294 100,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 205 870,00 PLN

UE UE UE UE

 

 

 

 

© Copyright 2010 - 2023 by ProCalculate
Uzyskaliśmy certyfikat Microsoft Certified